Vad är mjölkallergi?

Vad är mjölkallergi?

  Mjölkallergi är vanligt

  Mjölkallergi är den vanligaste matallergin hos bebisar och småbarn: 2-5 % av alla barn drabbas av mjölkallergi och nästan alla insjuknar under sitt första levnadsår. Ofta ger sig allergin tillkänna i samband med att barnet börjar få gröt eller modersmjölksersättning, som innehåller komjölk.

  Prognosen för mjölkallergi är god. De flesta barn med mjölkallergi tillfrisknar redan under förskoleåren. Om ditt barn nyligen har fått diagnosen mjölkallergi kan detta förstås kännas avlägset. Livet pågår här och nu, och vardagens problem måste lösas – även om de antas försvinna i framtiden. Därför har vi på den här webbsidan samlat information och tips för att göra livet med mjölkallergi så smidigt som möjligt.

  Här kan du lära dig mer om mjölkallergi, dess symtom och om hur du kan förbereda dig inför läkarbesöket.  

  Du bör alltid ta kontakt med ditt barns BVC eller läkare om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Den här hemsidan kan aldrig ersätta kontakt med sjukvården.

   SÅ FUNGERAR MJÖLKALLERGI

   Mjölkallergi beror på att kroppen misstolkar proteinet i mjölk som något farligt. Detta leder till att immunförsvaret startar en allergisk reaktion, som kan visa sig på olika sätt. Vissa reaktioner kommer direkt när barnet äter mat som innehåller mjölk. Exempel på snabba reaktioner är uppblossande röda hudutslag eller plötsliga kräkningar. Andra reaktioner kommer långt efteråt, i vissa fall flera dagar senare. Exempel på reaktioner som kommer långsamt är förstoppning eller dålig tillväxt. Symtom på mjölkallergi kan se väldigt olika ut hos olika barn och de flesta symtom som uppstår vid en mjölkallergi kan även förekomma vid andra sjukdomar och tillstånd. Det gör att det ibland kan vara svårt att koppla ihop barnets symtom med mjölk och förstå att det rör sig om mjölkallergi.  Här kan du läsa mer om de olika symtom som kan förekomma vid en allergi mot komjölk.

   Spädbarn som ammas reagerar sällan på de små rester av komjölksprotein som kan finnas i modersmjölken om mamman äter mjölkprodukter.
   Om ett helammat barn trots allt får symtom på mjölkallergi rekommenderas mamman ändå att fortsätta amma för att utnyttja amningens många fördelar. Mamman själv måste då undvika mjölkprodukter i sin kost. Innan man ändrar sin egen eller barnets kost ska man alltid diskutera med BVC eller barnets läkare. 

   2-5%
   AV ALLA BARN DRABBAS

   Skilj mellan mjölkallergi och laktosintolerans

   När ett barn blir sjukt av att äta mjölkprodukter är det nästan alltid mjölkallergi som är orsaken. Laktosintolerans är mycket sällsynt bland spädbarn och förskolebarn, dels för att laktosintolerans inte är särskilt vanligt bland Sveriges befolkning och dels för att symtom vid laktosintolerans väldigt sällan uppkommer före skolåldern. Detta gäller även om barnets föräldrar har laktosintolerans. Det är viktigt att skilja på mjölkallergi och laktosintolerans. En laktosfri kost innehåller mjölkprotein och kan innebära en fara för det mjölkallergiska barnet. 

   Mjölkallergi - just en allergi
   Mjölkallergi beror på att kroppens immunförsvar reagerar mot proteiner i mjölk och symtomen kan i värsta fall bli mycket allvarliga, som att barnet får svårt att andas. För att undvika en allergisk reaktion får barnet inte äta någon mat som innehåller komjölk eller mjölk från andra djur. 

   Laktosintolerans - svårigheter bryta ner mjölksocker
   Laktosintolerans orsakas av en försämrad förmåga i tarmen att bryta ned mjölksocker, även kallat laktos. Den försämrade förmågan att bryta ner laktos beror på en brist på ett enzym som kallas för laktas och kan ibland leda till magont, gasbildning eller diarré – symtom som också kan ses vid en mjölkallergi. En viktig skillnad är att symtom vid laktosintolerans alltid håller sig till magen och aldrig blir farliga för barnet. 

   Till skillnad från barn med mjölkallergi, kan barn med laktosintolerans ofta tåla en mindre mängd mjölk eller mjölkprodukter, som innehåller mindre laktos, t. ex yoghurt och ost. Laktosfria mjölkprodukter innehåller lika mycket mjölkprotein som vanliga mjölkprodukter och ska därför inte ges till mjölkallergiska barn. 

   Det finns en stor okunskap om skillnaden mellan laktosintolerans och mjölkallergi och ibland förekommer missförstånd kring detta även inom sjukvården. Ifrågasätt alltid om ditt barn får diagnosen laktosintolerans. Läs mer här.

   Kontakta BVC eller ditt barns läkare om du är osäker eller orolig över ditt barns symtom.   

   Mjölkallergi beror på att kroppen misstolkar proteinet i mjölk och tror att det är farligt.