Misstänker att mitt barn har mjölkallergi

Om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi och behöver behandlas bör du börja med att prata med BVC eller läkare. De kan avgöra om symtomen är av det slaget att barnet bör utredas vidare. Här får du tips på hur du förbereder dig inför besöket och hur komjölksallergi behandlas.

Som förälder börjar man ofta söka information på nätet eller pratar med bekanta, som har barn med liknande symtom. Då är det viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt och att symtom på mjölkallergi kan visa sig på olika sätt. Symtom vid mjölkallergi kan likna dem vid andra allergier eller sjukdomar. Därför bör man inte ändra sitt barns mat, till exempel ta bort mjölk eller andra baslivsmedel på egen hand, utan att först prata med BVC eller barnets läkare.

Inför läkarbesöket

Tiden vid ett läkarbesök är begränsad. Använd gärna våra planeringsverktyg för att få ut så mycket som möjligt av besöket.

Det kan vara en bra idé att båda föräldrarna, eller någon anhörig eller vän följer med vid besöket. På så sätt är det lättare att komma ihåg all information och alla frågor.

Förbered och dokumentera

Inför läkarbesöket kan det vara bra att förbereda sig genom att skriva ner hur barnet mår, vad barnet äter och vilka symptom ditt barn har. Här intill finns en mall du kan skriva ut och fylla i inför besöket till läkaren.

Du kan också ha användning för Symptomguiden och Checklistan.

Det händer hos läkaren

Om läkaren misstänker att ditt barn kan ha mjölkallergi kan det här hända vid läkarbesöket:

  • Läkaren undersöker barnet och ställer frågor om barnets symptom och allergier i familjen.
  • Ett blodprov (för analys av allergiantikroppar) eller pricktest kan tas på barnet.
  • Läkaren ger information om allergier mot födoämnen.
  • En period (ca 2-4 veckor) med mjölkfri kost inleds för att utreda om barnet mår bättre utan mjölk i kosten.
  • Om du ammar kan du få råd om hur du undviker mjölk i din kost.
  • Du kan få förslag på lämplig mjölkfri ersättning och mjölkfri mat om ditt barn inte ammas.
  • Barnet kan få remiss till dietist.
  • Läkaren redogör för uppföljning och nästa steg i behandlingen.

Fråga alltid om du upplever att något är oklart eller obesvarat.

Hur ställer man diagnosen mjölkallergi?

Det finns det inga tester som säkert visar om ett barn har mjölkallergi eller inte. De tester som finns kan i vissa fall ge utslag på allergi, fast barnet inte är allergiskt. Ett test kan också missa att ett barn har allergi. Ibland kan tester vara till hjälp, men det vanligaste och mest tillförlitliga är att diagnosen sätts genom att läkaren ställer en rad frågor om barnet och sedan på prov låter barnet äta en helt mjölkfri kost under 2-4 veckor, för att se om symptomen försvinner.

Om läkaren föreslår en period med mjölkfri kost, är det viktigt med bra råd, så att barnets kost verkligen blir helt mjölkfri. Om inte kan det bli svårt att utvärdera effekten av den mjölkfria kosten (efteråt).
Läs mer om mjölkfri kost här.

Anledningen att provperioden behöver vara så lång som flera veckor, är att vissa symptom på mjölkallergi blir bättre först efter en längre tid utan mjölk. Det gäller till exempel vissa symptom från magen. Tarmen hos ett mjölkallergiskt barn måste få en chans att återhämta sig utan mjölk, innan den kan börja fungera normalt igen. I dessa fall gäller det att ha tålamod och inte avbryta försöket i förtid.

Uppföljningen hos läkaren är viktig. Då går man igenom och utvärderar om barnets symptom försvunnit under perioden utan mjölk. I de flesta fall provar man att återinföra mjölk i barnets kost, för att se om symptomen kommer tillbaka. Om barnets symptom försvunnit under perioden med mjölkfri kost och återkommer när mjölk återinförs i barnets mat kan man ställa diagnosen mjölkallergi. Om ni tillsammans inte ser någon effekt av försöket med mjölkfri kost, trots att det genomförts på ett riktigt sätt och pågått under flera veckor, är det viktigt att barnet får börja äta mjölk igen. Barnet kan då behöva utredas vidare för att hitta den verkliga orsaken till symptomen.