Mjölkallergi är vanligt

Mjölkproteinallergi kan även kallas komjölksproteinallergi, komjölksallergi eller bara mjölkallergi. Bli därför inte förvirrad om du stöter på dessa olika namn, det innebär alla samma sak.

Mjölkproteinallergi är den vanligaste matallergin hos bebisar och småbarn: 2-5 % av alla barn drabbas av mjölkproteinallergi och nästan alla insjuknar under sitt första levnadsår. Ofta ger sig allergin tillkänna i samband med att barnet börjar få gröt eller modersmjölksersättning, som innehåller komjölk.

Prognosen för mjölkproteinallergi är god. De flesta barn med mjölkallergi tillfrisknar redan under förskoleåren. Om ditt barn nyligen har fått diagnosen mjölkallergi kan detta förstås kännas avlägset. Livet pågår här och nu, och vardagens problem måste lösas – även om de antas försvinna i framtiden. Därför har vi på den här webbsidan samlat information och tips för att göra livet med mjölkproteinallergi så smidigt som möjligt.

Du bör alltid ta kontakt med ditt barns BVC eller läkare om du misstänker att ditt barn har mjölkallergi. Den här hemsidan kan aldrig ersätta kontakt med sjukvården.

2–5 %
av alla barn drabbas