Barn med mjölkproteinallergi

Mjölkallergi hos barn beror på att kroppen misstolkar proteinet i mjölk som något farligt. Detta leder till att immunförsvaret startar en allergisk reaktion, som kan visa sig på olika sätt. Vissa reaktioner kommer direkt när barnet äter mat som innehåller mjölk. Exempel på snabba reaktioner är uppblossande röda hudutslag eller plötsliga kräkningar. Andra reaktioner kommer långt efteråt, i vissa fall flera dagar senare. Exempel på reaktioner som kommer långsamt är förstoppning eller dålig tillväxt.

Symtom på mjölkproteinallergi kan se väldigt olika ut hos olika barn och de flesta symtom som uppstår vid en mjölkallergi kan även förekomma vid andra sjukdomar och tillstånd. Det gör att det ibland kan vara svårt att koppla ihop barnets symtom med mjölk och förstå att det rör sig om mjölkproteinallergi. Här kan du läsa mer om de olika symtom som kan förekomma vid allergi mot komjölk.

Mjölkproteinallergi kan även kallas komjölksproteinallergi, komjölksallergi eller bara mjölkallergi. De är olika namn, men betyder alla samma sak.

Mjölkproteinallergi bebis

Symtom på mjölkproteinallergi hos bebisar som helammas är ovanligt, då spädbarn som ammas sällan reagerar på de små rester av komjölksprotein som kan finnas i modersmjölken om mamman äter mjölkprodukter.

Om ett helammat barn trots allt får symtom på mjölkallergi rekommenderas mamman att fortsätta amma för att utnyttja amningens många fördelar, men mamman måste själv då undvika mjölkprodukter i sin kost. Innan man ändrar sin egen eller barnets kost ska man alltid diskutera med BVC eller barnets läkare.